Klar til at blive officer i hæren?

Stadig nysgerrig? Se de andre film

Bliv klogere på Hæren

Hvad laver en officer i Hæren?

I Hæren deltager vi i fredsskabende og fredsbevarende internationale missioner, hvor soldater, sergenter og deres officerer løser opgaver på landjorden.

På Hærens Officersskole lærer vi dig at føre soldater og enheder i kamp. Du lærer at lede, motivere og uddanne andre mænd og kvinder til løse komplekse og farlige opgaver.

Du vil få skærpet dine analytiske evner, så du tænker hurtigere og altid er et træk foran. Dit mod til at træffe svære beslutninger vil blive styrket, og din vilje til at gå forrest og turde det uprøvede vil vokse.

Under uddannelsen løfter vi din viden om Danmarks sikkerheds- og forsvarspolitik, så du forstår den ramme, som du og dine soldater indsættes i. Vi gør det, fordi Hæren og Forsvaret – anført af officerer som dig – løser opgaver for Danmark, som ingen andre kan – til tider med livet som indsats.

Disse særlige opgaver skaber vores militære identitet med værdier som korpsånd, fællesskab, traditioner, festivitas og kammeratskab.

Hæren

Taktisk Officer

Her er din
virkelighedHvad tjener jeg?
21.400 kr./mdl. under uddannelse

Hvad er adgangskravene?
Mellemlang videregående uddannelse og bestå visse prøver og krav – se her

Hvor er uddannelsen?
Varde (10 mdr.), København og Oksbøl (18 mdr.) og flere steder i Danmark (4 mdr.)

Hvor længe varer den?
2 år og 8 måneder

Tilbyder I bolig?
Når du er optaget som kadet, vil du have mulighed for at søge om en studiebolig i Nyboder under din uddannelse. 

Hvornår er ansøgningsfristen?
15. marts 2019.

Hvornår starter jeg?
August 2019.

HVAD KOMMER
JEG TIL AT LAVE?

Som officer i Hæren får du ansvar for at uddanne og lede en større gruppe soldater til at løse landmilitære opgaver. Du får dyb indsigt i moderne ledelsesteori – som du hele tiden afprøver i praksis – så du hurtigt opnår reel ledererfaring. Du bliver bl.a. trænet i at skabe følgeskab og gå forrest – også i svære situationer. Du bliver desuden grundigt trænet i taktik og styring, og du har også fag som statskundskab med fokus på sikkerheds- og forsvarspolitik og international sikkerhedspolitik.

Hæren bidrager til international konfliktforebyggelse, krisestyring og kollektivt forsvar. Som taktisk officer i Hæren vil du derfor være med til at forsvare Danmark og tilstødende områder – samt stå for det nationale beredskab i samarbejde med politi, redningsberedskab, hjemmeværn med flere.

Du vil opleve, at mange af de nationale og internationale opgaver løses i tæt samarbejde med Flyvevåbnet, Søværnet og Hjemmeværnet - samt civile myndigheder som Politiet, landets kommuner, Beredskabsstyrelsen og andre, så en stor del af at være officer i Hæren handler derfor også om at kunne samarbejde.

Derudover er vi involverede i humanitære operationer – og vi bidrager også til Forsvaret i form af uddannelse og opstilling af personel. Som færdiguddannet officer i Hæren starter du typisk din karriere som delingsfører for ca. 30 mand og kan senere stige i graderne til næstkommanderende og chef for en underafdeling.

VIL DU HAVE ET INDBLIK I HÆRENS HVERDAG?

I VIRKELIG­HEDEN SKAL DU IKKE VÆRE SOLDAT FØRST

Så længe du har en bachelor eller professionsbachelorgrad på kvalifikationsniveau 6, samt gode dansk- og engelskkundskaber, kan du søge ind som officer. Psst: Vi er ikke omfattet af Uddannelsesloftet.

For at komme ind skal du:

I VIRKELIG­HEDEN FÅR DU EN FIN LØN UNDERVEJS

Efter endt uddannelse har du jobgaranti i Forsvaret, og får som premierløjtnant ca. 28.700 kr. om måneden i løn plus pension på ca. 17%. Du har ret til en række ydelser, fx når du er på øvelse, og du optjener afspadsering, hvis du har overarbejde. For slet ikke at snakke om mulighederne for at stige i graderne.

Officerer er trænede til at løse en opgave på et sparsomt grundlag. De er ikke bange for at gå i gang med en opgave uden at have alle detaljer. De er også trænede i at korrigere eller justere undervejs, hvis forudsætningerne ændrer sig.

Morten Overgaard
Manager, Market Development
Terma A/S

HVORDAN BLIVER
MIN KARRIERE?

Dit første job bliver typisk som delingsfører for ca. 30 mennesker i en deling. Det kan være enten værnepligtige eller professionelle soldater.

Efter 5 år vil du fx kunne være blevet kompagnichef og have ansvar for 120 soldater. Du kan også undervise og uddanne fremtidens officerer – eller du kan være med til at planlægge militære operationer på landjorden.

Officerer har stor praktisk ledererfaring og det gør dem også eftertragtede i civile stillinger. Du vil kunne komme i betragtning til mange stillinger med lederansvar. Fx bliver officerer fra Hæren ansat inden for HR og rekruttering – og nogle bliver konsulenter inden for lederudvikling.

Er du klar til at ansøge

Ansøg nu

Hvilke officers­uddannelser tilbyder Søværnet og Flyvevåbnet?